Uw CNC dienstverlener

Verhoog uw winstgevendheid

Aanpassing van uw persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

De AVG bevat nieuwe privacyregels met als belangrijkste doel uw persoongegevens nog beter te beschermen. Op basis daarvan is onze privacyverklaring aangepast.

Bewust of onbewust zijn er wellicht persoonsgegevens van u met ons gedeeld.

In onze privacyverklaring leest u hoe wij hiermee omgaan.

Wij geven u middels dit formulier de mogelijkheid uw persoonsgegevens op te vragen, aan te passen en/of te verwijderen.

 

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en eventueel nog zult verstrekken, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar onze privacyverklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.